Загвар
Өнгө
Хэмжээ
Жин
Эрчим хүч
Эрчим хүчний хэрэглээ
Хүчин чадал
Хамгийн их хэрэглээ